logo_27.jpg, 81kB

CEA neboli Anomálie oka kolií
(Collie Eye Anomaly)

Co je CEA?

Jedná se o dědičné oční onemocnění, spojené s defektem zadní stěny bulbu, a řadí se do skupiny očních chorob, projevujících se již v raném věku psa. CEA je považována za jednoduše autosomálně recesivní onemocnění. Zdrojem genetické informace pro výskyt nemoci je CEA defektní recesivní alela, která není vázána na pohlaví. Ta spustí enzym blokující bílkovinu odpovědnou za vyvinutí cévnatky (kolem 30. dne embryonálního vývoje), na sítnici se projevuje zkroucením primárních cév, záhyby, odchlípením sítnice (vlastní příčina slepoty), nitroočním krvácením, dochází k nedovření fetální oční štěrbiny. Změny jsou obvykle oboustranné, avšak různé intenzity a vzájemné kombinace. Jednotlivé příznaky CEA se mohou s věkem psa měnit. Drobná ložiska hypoplazie cévnatky a jemné záhyby mohou být časem překryty pigmentem (až 30 %). V takovém případě jsou tyto příznaky oftalmologicky obtížně zachytitelné. Proto je nutné vyšetření kolií na CEA provést do stáří 5 - 8 týdnů. Naproti tomu nitrooční krvácení a odchlípení sítnice se s věkem spíše zhoršuje. Zkroucení cév a kolobmy optického nervu bývají poměrně stabilní. Hlavní příznak CEA je hypoplazie cévnatky. Tento defekt stačí sám o sobě jako potvrzení CEA. Ostatní příznaky pak musejí být alespoň dva. Nitrooční krvácení je nespecifický příznak, neboť se vyskytuje také u řady dalších nemocí.

V dnešní době existuje možnost vyšetřit genotyp svého psa. Americká firma Optigen, která má sběrné místo například v Holandsku, vyvinula test, který odhalí, zda náš pes nese vadnou recesivní alelu či alely, které jsou příčinnou onemocnění. Více o tomto testu na www.optigen.com. Cena testu je 180 dolarů (v roce 2006).

Další výborné články o CEA naleznete zde nebo zde.


Zdroj: www.planetarough.wz.cz, www.smooth-collie.cz, www.shelties.ic.cz